EU podrška

 

O EU4Business projektu

Mikro, mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini imaju potencijal da stvaraju rast i otvaraju nova radna mjesta. S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Europske unije potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj.

Za ovu svrhu, ukupno 10 miliona eura namijenjeno je putem dodjele bespovratnih sredstava.

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, farmeri i poduzetnici, sa posebnim naglaskom na mlade, žene i ugrožene grupe. Projekat se također bavi poboljšanjem poslovnog okruženja u BiH. Rezultati će se mjeriti novim radnim mjestima te povećanim izvozom i prodajom, kao i boljim korištenjem EU fondova.

EU4Business projekat vrijedan je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. 

Naziv projekta: Razvoj proizvoda i tehnologije, obuka osoblja i modernizacija opreme za proizvodnju čeličnih konstrukcija

Lokacije na kojima se implementira projekat: Prnjavor

Oblast: Izvozno-orijentisani sektori

Sektor(i): Metalna i mašinska industrija

Kratak opis projekta: U okviru ovog projekta proizvođač čeličnih konstrukcija Ferrostil-MONT namjerava u svom proizvodnom procesu uvesti savremeniju tehnologiju rada i nabaviti novu proizvodnu opremu. Kako bi se omogućilo i kvalitetnije farbanje čelične konstrukcije, projekat će podržati i izgradnju komore za lakiranje, čime će se postići bolji kvaliteta proizvoda, ušteda energije i materijala za farbanje te zaštita zdravlja zaposlenih i životne sredine u skladu sa savremenim ekološkim propisima. Poboljšanjem kvaliteta proizvoda, smanjenjem troškova proizvodnje, povećanjem tehnološke i proizvodne efikasnosti te obima proizvodnje i izvoza na tržište EU, povećat će se i konkurentnost i inovativnost kompanije Ferrostil-MONT te omogućiti upošljavanje novih kvalifikovanih radnika.

Projekat provode: Ferrostil-MONT d.o.o. Prnjavor

Ukupna vrijednost projekta (u KM) : 210.505

Odobrena sredstva (u KM): 104.000

Vrijeme trajanje projekta: 12 mjeseci

Close Search Window