Uspješno je usvojena i razvijena tehnologija izrade čeličnih konstrukcija i dijela opreme za transport uglja i jalovine te druge uslužne djelatnosti  za kompaniju EFT.

 

 

 

 

Kao rezultat uspješne poslovne saradnje sa kompanijom EFT  Rudnik i termoelektrana Stanari, 19 05.2017. svečano je u rad pušeno oko 900 metara BTO sistema za transport jalovine za koji je Ferrostil-MONT uspješno izradio i isporučio preko 900 tona teške čelične konstrukcije, koja je u zadanim rokovima montirana i puštena u rad.

 

Realizacijom ovog projekta uz već izvedene radove za Rudnik i termoelektranu  Stanari, projektovanje i izradu čeličnih konstrukcija za namjenske proizvodne i poslovne objekte, izradu čeličnih konstrukcija mostova, portala i zaštitnih ograda za auto-put Banja Luka-Doboj, preduzeće je obogatilo svoj proizvodni asortiman i stvorilo uslove za učešće na velikim i složenim projektima.